Liiton vuosikokous 2013

Suomen Match racing liiton vuosikokous pidetään torstaina 24.1.2013 klo 18:00
Helsingissä, NJK:n kerhotalossa Koivusaaressa.

Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi tai kaksi varamiestä
10. valitaan muut tarpeellisiksi katsotut toimihenkilöt
11. käsitellään muut esille tulevat asiat

Tervetuloa mukaan,
Hallitus