Match race -erotuomarointikurssi järjestetään taas keväällä

Tämä viikonloppu antaa sinulle hyvät eväät suorittaa erotuomaripätevyys (teoriaosan koe tehdään kurssilla), mutta lisäksi saat työkaluja tuomaroida Center Cup -kilpailuissa. Sääntöjen ja erotuomaroinnin käytäntöjen ymmärrys tekee sinusta myös paremman kipparin/miehistön jäsenen.

Ilmoittautuminen: http://bit.ly/umpire2014

Aika: Teoria 29.3.-30.3.2014 (n. La 10-17 ja Su 9-16),  Vesikokeen ajankohdan voi sopia teoriaviikonlopun aikana.

Paikka: Helsinki

Vaatimukset: Ei aikaisempaa erotuomarointikokemusta, mutta osallistujien tulee osata Part 2 of the Racing Rules of Sailing (when boats meet) ja appendix c (match racing rules).

Kieli: Englanti, mutta tarkennuksia voidaan tehdä sekä Suomeksi että Ruotsiksi.

Vetäjä: Kansainvälinen erotuomari Mats Björklund

Hinta sisältää: opetuksen, materiaalin, teoriakokeen, välipalaa/kahvia/yms.

Sunnuntaina voit tehdä kirjallisen teoriakokeen, joka tulee läpäistä vesikokeeseen osallistumista varten. Näiden kahden läpäisyn jälkeen voit hakea erotuomaripäteevyyttä.

Lisätiedot: sc(at)hss-segel.fi

Vuosikokous 2014

Suomen Match racing liiton vuosikokous pidetään tiistaina 28.1.2014 klo 18:00
Helsingissä, NJK:n kerhotalossa Koivusaaressa.

Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi tai kaksi varamiestä
10. valitaan muut tarpeellisiksi katsotut toimihenkilöt
11. käsitellään muut esille tulevat asiat
– päätös Match Race Juniori MM-kisojen karsinnasta/osallistumisoikeudesta
– Venemessut 2014

 

Tervetuloa mukaan,
Hallitus