Vuosikokouksen pöytäkirja

Match liiton vuosikokouksen pöytäkirja on nyt saatavilla. Onnittelut uudelle hallitukselle! Toiminnan kehittämisen painopiste on viestinnän lisääminen ja tuomaritoimintaan panostaminen. Mm. Tallinnan kansallisen tason tuomariseminaarin on tarjolla matkatukea. Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä: eero.palomaki (miuku) gmail (piste) com

Liitto haluaa myös kiittää hallituksesta väistyvää Susanne Kuusansaloa, joka on toiminut aktiivisesti liiton hallituksessa usean vuoden ajan. Onnea ja menestystä Susannelle uusiin haasteisiin!

2015 Tarkistettu MR liiton vuosikokous

Vuosikokouskutsu 2015

Tervetuloa Suomen Matchrace liiton säätömääräiseen vuosikokoukseen

Aina ja paikka: keskiviikkona 4.3.2015 kl 18:00 NJK: lla Koivusaaressa

Vuosikokous agenda sääntöjen mukaan:

9 § VUOSIKOKOUS

Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi tai kaksi varamiestä
 10. valitaan muut tarpeellisiksi katsotut toimihenkilöt
 11. käsitellään muut esille tulevat asiat.